Tükör által homályosan

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész)

Fotó: Sándor László ©

Fotó: Sándor László ©

Megjegyzések