Csend / SilenceWeöres Sándor - Csend


A félig nyitott ablakon
behajol a szél a szobába,
a világûr csendje, magánya.

A bútor szögletétõl
a légi fellegekig
és az égi csillagokig
a csend vonulása lakik.

Rozsdája
a lárma.

Megjegyzések