Te és ÉnEgy soha el nem készülő sorozat rész, talán majd... egyszer.

"Ha a férfi olykor átlát egy nő lelkébe, vagy a saját férfilénye alatt rejtetten létező nőt figyeli: látja, hogy vöröses félhomályban az egymásbamosódó, alaktalan dolgok csiraként, forró lüktetésben élnek;
ha a nő előtt feltárul egy férfi-lélek, vagy önmagába rejtett férfilénye: látja, hogy kékes-szürke fényben dideregnek a dolgok,"
/Weöres Sándor/

És egy másik látásmód :o)

Megjegyzések